มกอช. แจงสหรัฐฯ ไม่ได้เตรียมแบนสินค้าประมงไทย

               มกอช. แจงสหรัฐฯ ไม่ได้เตรียมแบนสินค้าประมงไทย ชี้สหรัฐฯ ประกาศใช้กฎหมาย Seafood Import Monitoring Program ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าประมงต้องจัดทำรายงานและเก็บบันทึกข้อมูลการนำเข้าสินค้าประมง 12 ชนิดที่เสี่ยงต่อการทำประมง ผิดกฎหมาย ย้ำผู้ส่งออกไทยที่ทำถูกต้องไม่ได้รับผลกระทบ

               นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่ข่าวว่า สหรัฐฯ เตรียมประกาศแบนนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมาย 12 ชนิด  ซึ่งอาจสร้างความตระหนกให้กับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าประมงไทย

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอให้ข้อมูลว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2559 สหรัฐฯ ได้ประกาศใช้กฎระเบียบ Seafood Import Monitoring Program ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าประมงมายังสหรัฐฯ ต้องจัดทำรายงานและเก็บบันทึกข้อมูลการนำเข้าสินค้าประมง 12 ชนิด ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ได้แก่ เป๋าฮื้อ ปลาแอตแลนติกคอด ปลาอีโต้มอญ ปลาเก๋า ปูอลาสกันคิงแครบ ปลาแปซิฟิกคอด  ปลากะพงแดง ปลิงทะเล ปลาฉลาม กุ้ง ปลาดาบ และปลาทูน่า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 (ยกเว้นกุ้งและเป๋าฮื้อจะประกาศวันบังคับใช้ภายหลัง) ทั้งนี้ มกอช. ได้เผยแพร่ข่าวการประกาศกฎระเบียบผ่านทางเว็บไซต์และจดหมายข่าวเตือนภัยสินค้าเกษตรของ มกอช. ซึ่งไม่มีการระบุหรือมีเนื้อหาในกฎระเบียบว่า สหรัฐฯ เตรียมห้ามนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมาย 12 ชนิด ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าประมงของไทยจึงไม่ต้องวิตกกังวลและสามารถส่งออกได้ตามปกติ
ทั้งนี้ มกอช. มีการเผยแพร่ข้อมูลกฎระเบียบคู่ค้า ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอาหาร และสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารทั่วโลก ผ่านโครงการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก (Early Warning) รวมทั้งมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม และสมัครรับข่าวสารจาก มกอช. ได้ที่
www.acfs.go.th