ภาพกิจกรรมการ ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริเวรอาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

               นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นำทีม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริเวรอาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ