ข่าวประชาสัมพันธ์ สังเกตได้อย่างไรว่าเป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า Q