ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเสวนา "สถาณการณ์และแนวโน้มมาตรฐานการเกษตรโลกที่ไทยต้องเผชิญ" วันที่ 7 เมษายน 2560