การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หม่อนไหมอินทรีย์ เล่ม 1 : รังไหม แผ่นใยไหม และเส้นไหมอินทรีย์ ในวันที่ 20-21 ก.พ. 60 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา อ.เมือง จ.เชียงราย

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หม่อนไหมอินทรีย์ เล่ม 1 : รังไหม แผ่นใยไหม และเส้นไหมอินทรีย์ ในวันที่ 20-21 ก.พ. 60 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา อ.เมือง จ.เชียงราย

                เอกสารดาวน์โหลด
                 1. รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
                 2. กำหนดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]
 
ที่มา  : มกอช.