ภาพงานโครงการ “ ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค ” ณ. แม็คโคร สาขากัลปพฤกษ์

               นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการ “ ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค ”โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าผักผลไม้ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ณ. แม็คโคร สาขากัลปพฤกษ์