ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานบังคับ หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

                ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานบังคับ หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)
 
                เอกสารดาวน์โหลด
                - โครงการ  [Downlond]
                - กำหนดการ  [Downlond]
                - แบบตอบรับเข้าร่วม  [Downlond]
 
   
 
ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ