มะกันเผย จดสิทธิบัตรวัคซีนปศุสัตว์แนวใหม่ กระตุ้นภูมิ 2 ขั้นตอน

           สหรัฐคิดค้นวัคซีน Fusobacterium necrophorum ด้วยเทคนิคใหม่ สร้างภูมิคุ้มกันสองขั้นตอนในสัตว์ทดลองโดยใช้สารพิษและโปรตีนจากเชื้อสาเหตุโรคแทนเชื้อเป็น
 
           นักวิจัย มหาวิทยาลัยแคนซัสพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย  Fusobacterium necrophorum ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียจะที่ก่อให้เกิดโรคกีบเท้าเน่า ในวัว กระบือ  แม้ว่าปัจจุบันสามารถใช้ยาปฏิชีวนะในการควบคุมแต่การใช้ยาปฏิชีวนะอาจเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาซึ่งก่อนหน้านี้องค์การอาหารและยาสหรัฐ (USFDA) ได้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

           ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่โคที่ทำการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกฉีดสาร leukotoxins จากเชื้อ Fusobacterium necrophorum เพื่อให้ร่างกายของสัตว์สร้างภูมิคุ้มกันต่อสารดังกล่าว แล้วจึงให้โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการจับตัวของเชื้อในตัวสัตว์ เพื่อกระตุ้นให้สัตว์สร้างภูมิต้านทานอีกชนิดหนึ่ง โดยการใช้วัคซีน 2 ขั้นตอน พบว่าทำให้ป้องกันการติดเชื้อและการอยู่รอดของเชื้อในตัวสัตว์ทดลองได้เป็นอย่างดี
 
           ทั้งนี้ นักวิจัยกลุ่มดังกล่าวเตรียมที่จะป้องกันขยายการใช้ประโยชน์วัคซีนในแกะ และอาจนำมาใช้ในมนุษย์ต่อไป

 

ที่มา : thebeefsite.comสรุปโดย มกอช. (11 October 2016)