สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กระตุ้นคนรุ่นใหม่ เป็น เกษตรกรคุณภาพ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กระตุ้นคนรุ่นใหม่ เป็น เกษตรกรคุณภาพ
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มติชน (05/09/2559)