พบไข้หวัดนกครั้งใหม่ในกานา

                 มีรายงานการระบาด ของโรคไข้หวัดนก 2 ครั้ง ในกานา ที่เมือง Ashanti   และ Accra โดยกานาได้ส่งข้อมูลไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สัตว์ปีกตายจากการติดเชื้อประมาณ 4,000 ตัว และถูกทำลายกว่า 2,000 ตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
                 อย่างไรก็ตามจำนวนการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศกานามีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
 
 
ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: มกอช. (05/07/59)