(ประกาศรายชื่อ) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ (PCQI Training: Preventive Controls for Human Food) รุ่นที่ 1

โครงการการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ
เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ (PCQI Training: Preventive Controls for Human Food)

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 
 
 
หมายเหตุ 

            1. ผู้ได้รับคัดเลือกโปรดโอนค่าธรรมเนียมเพื่อลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลาดปลาเค้า 41 หมายเลขบัญชี 199-0-10113-5 ชื่อบัญชี สวัสดิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์
acfs.fsmatraining@gmail.com

            2. สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 นั้น ทาง มกอช. ได้สำรองรายชื่อของท่านไว้ในการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ซึ่งจะจัดการอบรมภายในเดือน สิงหาคม 2559 และ มกอช. จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 รวมทั้งรายละเอียดอีกครั้ง ทาง www.acfs.go.th

            3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวัสดิการ มกอช. และกลุ่มอเมริกา โทร. 02-561-2277 ต่อ 1307, 1332, 1349 หรือทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ acfs.fsmatraining@gmail.com
 
 
ที่มา : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ