ดีเดย์ 4 พฤษภาคมนี้ ลำไยที่จำหน่ายในประเทศและส่งออกต้องมาจากโรงรมที่ได้

           กระทรวงเกษตรฯ เตือนผู้ประกอบการ นับถอยหลัง มาตรฐานบังคับโรงรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บังคับใช้ 4 พฤษภาคมนี้ ย้ำ ลำไยที่จำหน่ายในประเทศและส่งออกต้องมาจากโรงรมที่ได้มาตรฐานเท่านั้น (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
 
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(26/03/2559)