สหรัฐฯ ปิ๊งนำเข้า “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์-สินค้าอาหารธรรมชาติ” จากไทย

           ผลิตภัณฑ์อินทรีย์-อาหารธรรมชาติจากไทยผงาดในงานแสดงสินค้า NPEW 2016  ผู้นำเข้าสหรัฐฯ ปิ๊งน้ำมะพร้าว ไอศกรีม-พุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอม น้ำมันมะพร้าว เครื่องแกง-สมุนไพรอินทรีย์ ทิศทางตลาดสดใส  มกอช. พร้อมสร้างความเท่าเทียมกับหน่วยงานรับรองอินทรีย์สากลหนุนส่งออก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(25/03/2559)