มกอช. พาผู้บริโภค เที่ยวสวนเกษตร ชม ชิม ช้อป สินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์

           มกอช. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสวนเกษตร พาผู้บริโภค “ชม” การทำเกษตรอินทรีย์ “ชิม” อาหารอร่อย ปลอดภัย มาตรฐานคิว เรสเตอรองค์ “ช้อปปิ้ง” สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน ณ จังหวัดลพบุรี สร้างความรู้ความเข้าใจ สินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(19/03/2559)