คนไทยเฮ เกษตรประกาศบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน เพื่อสุขภาพผู้บริโภค

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ มาตรฐานสินค้าเรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน เป็นมาตรฐานบังคับ ควบคุมคุณภาพเมล็ดถั่วลิสงดิบที่นำมาใช้เป็นอาหารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค มีผล 6 มกราคม 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
18/03/2559