มกอช.-มก.จับมือลงนาม MOU ร่วมสร้างร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย

             มกอช. จับมือ มก. ลงนาม MOU ร่วมสร้างร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
ใน ม.เกษตรฯนำร่อง 9 ร้านค้า เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านความปลอดภัยอาหาร มุ่งให้นิสิต-บุคลากรได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ เพิ่มจำนวน Q Restaurant (
รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(29/02/2559)