ชาวสวนมะม่วงไทยได้เฮ ญี่ปุ่นเปิดตลาดมะม่วงเพิ่มอีก 2 สายพันธุ์

            เกษตรฯ เจรจาญี่ปุ่นสำเร็จ เปิดตลาดมะม่วงผลสดจากไทยเพิ่มอีก 2 สายพันธุ์ คือ มะม่วงพันธุ์เขียวเสวยและโชคอนันต์ เริ่มส่งออกได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(25/02/2559)