เกษตรฯยกเครื่อง “จิ้งหรีด” ขึ้นโต๊ะ สู้ภัยแล้ง-โกอินเตอร์ฯ

           เกษตรฯยกเครื่อง “จิ้งหรีด” สู่ฟาร์มมาตรฐานขึ้นโต๊ะ หนุนเกษตรกรเลี้ยงสู้ภัยแล้ง รองรับตลาดในประเทศ-โกอินเตอร์ฯ ผู้ประกอบการอ้อนขอรับรองระบบการผลิต สร้างความเชื่อมั่นตลาดโลก โกยเงินปีละกว่า 900 ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)