เกษตรฯ เตรียมประกาศการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาเป็นมาตรฐานบังคับ

            รมต. เกษตรฯ ให้เร่งดำเนินการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้าของประเทศผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศไทย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
 
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(03/02/2559)