เกษตรฯ ร่วมสร้าง “ยโสธร โมเดล” ด้านเกษตรอินทรีย์

            เกษตรฯ จับมือผู้ว่าฯ เมืองบั้งไฟลงนาม MOU ร่วมสร้าง“ยโสธร โมเดล”ด้านเกษตรอินทรีย์ มุ่งพัฒนาสินค้าออร์แกนิกในพื้นที่ครอบคลุมพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ ดันเป็นจังหวัดต้นแบบก้าวสู่ตลาดโลก พร้อมยกระดับการผลิตอย่างยั่งยืน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(29/01/2559)