มกอช. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 14 เร่งนำ มาตรฐานสินค้าเกษตร ขับเคลื่อนภาคการเกษตร

มกอช. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 14 เร่งนำ มาตรฐานสินค้าเกษตร ขับเคลื่อนภาคการเกษตร
[คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]