เกาหลีใต้ - จีน ร่วมมือต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย

           เกาหลีใต้และจีนร่วมมือกันดำเนินการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายทั่วคาบสมุทรเกาหลีใต้เพื่ออนุรักษ์มวลปลา (fish stocks) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 Ministry of Oceans and Fisheries กล่าวว่า    ทั้งสองประเทศได้ออกมาแถลงการณ์ ณ กรุงปักกิ่งว่ามีความตั้งที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและการควบคุมตามระเบียบ IUU 
 
           ข้อตกลงล่าสุดของทั้งสองประเทศหลังจากที่มีการประชุมอภิปราย ณ กรุงโซล จะไม่มีการรวมมาตรา IUU เข้าไปในความตกลงการค้าเสรี โดยทั้งสองฝ่ายได้ตั้งคณะกรรมการประมงทำงานร่วมกันเพื่อจัดการปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของชาวประมงจีนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของเกาหลีใต้ (EEZ) ที่สร้างความเสียหายให้แก่ชาวประมงเกาหลีใต้ ถึงแม้จะไม่มีอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่ก็ตาม ภายใต้ข้อตกลงล่าสุด เกาหลีใต้จะเพิ่มค่าปรับเรือประมงของจีนที่ฝ่าฝืนกฎหมายจาก 200 ล้านวอน เป็น 300 ล้านวอน ( 263,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และจะยึดของกลางไว้โดยไม่ส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ของจีน นอกจากนี้เกาหลีใต้จะสร้างฐานข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำๆ และจัดข้อมูลให้จีนเพื่อดำเนินคดีต่อไป และทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องกันว่าจะสร้างจุดตรวจเรือประมงทุกลำที่ผ่านน่านน้ำ
 
             ด้านประเทศจีน ได้ยอมรับข้อตกลงสำหรับการควบคุมที่ดีกว่าเดิมของการทำประมงในน่านน้ำเกาหลีเหนือใกล้กับเส้นแบ่งทะเลกับเกาหลีใต้ นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังมีแผนพัฒนาระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดกับระบบควบคุมของเรือประมงใน EEZ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบใบอนุญาต และยังเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร Ministry of Oceans and Fisheries ยังกล่าวถึงข้อตกลงปริมาณการทำประมงใน EEZ ประจำปี 2559 ว่า เรือประมงของจีนสามารถเข้ามาใน EEZ ของเกาหลีใต้ได้ เช่นเดียวกับเรือประมงของเกาหลีใต้ก็สามารถเข้ามาในน่านน้ำของีนได้ จำนวน 1,600 ลำ และสามารถจับปลาได้ 60,000 ตัน เช่นเดียวกัน
 
 
 
 
 
ที่มา: http://www.thefishsite.com/ (11/11/58)