แคนาดาเปิดนำเข้าเนื้อโค EU รอบ 19 ปี มั่นใจปลอดภัยวัวบ้า

            แคนาดาอนุญาตนำเข้าเนื้อโคจาก EU อีกครั้ง หลังจากประเทศห้ามนำเข้าตั้งแต่ปี 2539 เพื่อลดความเสี่ยงวัวบ้า โดยเบื้องต้นอนุญาตให้นำเข้าจาก 19 ประเทศ 

             คณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่าการที่แคนาดาอนุญาตให้นำเข้าเนื้อโคครั้งนี้เป็นการรับรองความสำคัญว่าสัตว์ของประเทศสมาชิกมีสุขภาพที่ดีเทียบเท่ากับมาตราฐานของแคนาดาแล้ว และยังเป็นการปรับปรุงที่สำคัญและในอนาคตจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับแคนาดาในประเด็นสุขาภิบาลและสุขอนามัยพืช 19 ประเทศสมาชิกที่ถูกอนุญาตให้นำเข้าเนื้อโค ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี  และสหราชอาณาจักร รวมถึงประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดย EU และแคนาดาทำงานร่วมกันเพื่อนสร้างการค้าเนื้อโคจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่ห่างไกล อีกทั้งจะเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ส่งออกเนื้อโคของ EU

             องค์กรเกษตรของ EU Copa-Cogeca ยินดีกับข่าวที่ว่าการอนุญาตให้นำเข้าเนื้อโคจะช่วยลดแรงกดดันในตลาด ในขณะที่เกษตรกรเผชิญกับช่วงเวลาที่ลำบากและจะต้องมองหาตลาดการส่งออกใหม่

 


ที่มา: http://www.thecattlesite.com/news (11/11/58)