คาดการณ์อุตฯ เนื้อสัตว์ปีกใน EU ขยายตัวต่อไป

             รายงานคาดการณ์ระยะสั้นของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เผยปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกในปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 และคาดว่าอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ปีกจะลดลงในปี 2559 ทั้งนี้ในส่วนของปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกใน EU ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 และคาดว่าปริมาณการผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้น 2.6% ในปี 2558 ซึ่งมากกว่าปี 2557 (13.6 ล้านตัน)
            
             ปริมาณการส่งออกของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ใน EU ในครึ่งปีแรกของปี 2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2% แม้จะมีการสูญเสียตลาดรัสเซียแต่ก็มีการขยายตัวของตลาดส่งออกทดแทนในประเทศฟิลิปปินส์ เบนิน ซาอุดิอาระเบียและกานา โดยเฉพาะการส่งออกไปยังยูเครนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 27,500 ตัน และการส่งออกเนื้อหมูไปฮ่องกงและจีนก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

              สำหรับปริมาณส่งออกเนื้อสัตว์ตลอดปี 2558 จะมีการขยายตัวประมาณ 3.5% ไปอยู่ที่ 1.4 ล้านตัน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นของหลายประเทศในทวีปเอเชียและแอฟริกา ถึงแม้แอฟริกาใต้จะมีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับประเทศใน EU เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศก็ตาม โดยรวมแล้วในปี 2559 คาดว่าการส่งออกจะมีปริมาณการขยายตัวไม่เกิน 25,000 ตัน
             
              ในส่วนของปริมาณนำเข้าสัตว์ปีกจากบราซิลพบว่าลดลงถึง 25,000 ตัน โดยพบว่าบราซิลขยายการส่งออกไปนอกตลาด EU เพิ่มขึ้น ซึ่ง EU ได้นำเข้าจากประเทศไทยเป็นการทดแทน ทั้งนี้ราคาของเนื้อสัตว์ปีกมีการฟื้นตัวและลอยตัวในเดือนที่ผ่านมาประมาณ 190-195 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 100 kg และคาดว่าราคาจะลดลงตามฤดูกาลในเดือนกันยายนและตุลาคม ปี 2558 ทั้งนี้ปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชากร EU ถูกคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ 22.5 kg และ 22.7 kg ในปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ

 

 

 

ที่มา : http://www.thepoultrysite.com/ (4/11/58)