สก็อตแลนด์แจงป้องกันเชื้อ E.coli ในเนื้อกวางดิบ

                หน่วยงานป้องกันสุขภาพสก็อตแลนด์ (HPS) รายงานพบผู้ป่วยจากการได้รับเชื้อ E.coli O157 ที่ปะปนมาในเนื้อกวางดิบ และองค์กรมาตรฐานอาหารของสก็อตแลนด์ (FSS) ได้ออกมาเตือนให้ผู้บริโภคตรวจสอบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนของเชื้อ E.coli O157 ในครัวเรือนหรือไม่

                มีรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบการบริโภคเนื้อกวางดิบที่ปนเปื้อนเชื้อ E.coli O157 พบว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อปนเปื้อนจะเริ่มแสดงอาการภายใน 14 วันหลังที่ได้รับเชื้อดังกล่าว ฉะนั้นอาจมีผู้ป่วยบางรายที่พบอาการหลังจากที่ออกมาตรการควบคุมโรคแล้ว

                ทั้งนี้หน่วยงานป้องกันสุขภาพสก็อตแลนด์ ได้ให้คำแนะนำและออกมาเตือนว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้บริโภคควรปรุงสุกให้ถูกวิธี หลีกเลี่ยงการบริโภคแบบกึ่งสุก กึ่งดิบ ทั้งนี้ก่อนบริโภคทุกครั้งควรล้างมือให้ถูกหลักอนามัย
 
 
 
ที่มา: http://www.foodqualitynews.com/(28/10/58)