ภาพบรรยากาศงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มกอช. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                ภาพบรรยากาศงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มกอช. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ