[ลงทะเบียน Online] การสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป ในวันที่ 25 พ.ค.2558 ณ ห้อง Sapphire ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 
การสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป
: กรณีศึกษาจากด่านนำเข้าสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง การตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาจากด่านนำเข้าสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ในวันที่ 25 พ.ค.2558 ณ ห้อง Sapphire ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี   
 
                ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่แบบลงทะเบียนออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
                - กำหนดการสัมมนา

                - ลงทะเบียนออนไลน์ ( ปิดรับสมัคร )
 
 
ที่มา : มกอช.