การสัมมนา คอมพาร์ทเมนต์กุ้ง ไปออสเตรเลีย

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำระบบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งสำหรับส่งออกไปออสเตรเลีย

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดทำระบบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งสำหรับส่งออกไปออสเตรเลียวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม BB 201 (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
                
ลงทะเบียน :  ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนได้ที่ acfs-eupol@hotmail.com ทั้งนี้ ผู้จัดจะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมล์ของท่า่น 

                1. กำหนดการสัมมนา
                2. แผนที่เข้างานสัมมนา

 

ที่มา : มกอช.