เกษตรแคนาดาหารือลุงแซมระเบียบCOOL

                ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558รัฐมนตรีเกษตรของแคนาดาพร้อมสมาชิกสมาคมผู้ค้าโค, สภาผู้ผลิตสุกร, สภาผู้ผลิตโคเนื้อ ของแคนาดา เดินทางไปเจรจาที่รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบ COOL (Country Of Origin Labeling) หรือการติดฉลากแสดงประเทศต้นกำเนิด

                ระเบียบ COOLกับที่เกิดการร้องเรียนข้อพิพาท แคนาดาและเม็กซิโก ที่อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวของจากสหรัฐอเมริกา และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ของแคนาดา โดยเฉพาะสุกรและโค คิดเป็นมูลค่าประมาณ 900 ล้านเหรียญสหรัฐ

                ก่อนหน้านี้ WTO ได้พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับ COOL ระหว่างแคนาดา เม็กซิโกและสหรัฐฯ แล้ว 3 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2554, มิถุนายน 2555 และ ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ภาครัฐแคนาดาอาจมีแนวโน้มที่จะประกาศมาตรการโต้ตอบด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าเนื้อสัตว์จากสหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้

                ระเบียบการติดฉลากสินค้าเนื้อสัตว์ตามระเบียบ COOL ของสหรัฐฯมีข้อกำหนดให้ระบุประเทศต้นกำเนิดของสินค้าเนื้อสัตว์ดังนี้ 1.สถานที่เกิด 2. สถานที่เลี้ยง/ขุ่น 3. สถานที่เชือด โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงแหล่งผลิตภัณฑ์/ประเทศต้นกำเนิดของเนื้อสัตว์รวมทั้งป้องกันการปลอมปนในสินค้าและอาหาร
 
 
ที่มา: Farms.com(06/02/58)