ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร จำนวน 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร จำนวน 12 ที่นั่ง(ดีเซล)  [รายละเอียดเพิ่มเติม]