กวก. ปรังปรุงรายชื่อโรงคัดบรรจุผักไป EU

                กรมวิชาการเกษตรปรับปรุงรายชื่อโรงคัดบรรจุ (Establishment list) ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ EU สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
                1) โรงคัดบรรจุใหม่ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่
                     - โรงคัดบรรจุ International Fruits (Bangkok) Co., Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะ พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู
                     - โรงคัดบรรจุ Infinity Trading Partnership Limited ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะ มะเขือเปราะ พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู ผักคะน้า และผักชี
 
                2) โรงคัดบรรจุที่ถูกระงับการส่งออกผักบางชนิด เนื่องจากตรวจพบปัญหาศัตรูพืช ได้แก่
                     - โรงคัดบรรจุ Thai World Import Export Co., Ltd. ถูกระงับการส่งออกผักชีฝรั่งเป็นการชั่วคราว
                     - โรงคัดบรรจุ V.S. Freshco Co., Ltd. ถูกระงับการส่งออกผักชีฝรั่งเป็นการชั่วคราว

  
              3) โรงคัดบรรจุที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผักชนิดอื่นเพิ่มเติม ได้แก่
                     - โรงคัดบรรจุ V.S. Freshco Co., Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ถั่วฝักยาว
                     - โรงคัดบรรจุ Kampheangsaen Commercial Co., Ltd ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ผักกาดขาว และผักคะน้า
                     - โรงคัดบรรจุ PWK Elite Perfection Group Co., Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออก โหระพา และขึ้นฉ่าย
                    - โรงคัดบรรจุ Fresh Ex Co., Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออก มะเขือเปราะ พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู
                    - โรงคัดบรรจุ S.A.P. Siamfood International Co., Ltd ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ถั่วฝักยาว
 
                ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงคัดบรรจุและรายการผักที่ได้รับการอนุญาตได้จาก
http://www2.thaieurope.net/wp-content/uploads/2014/06/letter.no-AC-0926_2513_21MAY2014_attachment-1.pdf
 
 
ที่มา : ThaiEurope (17/06/57)