อ.ต.ก.ขายข้าวถุงราคาถูก

          นางสาวธัญลักษณ์ เจริญปรุ รองผู้อำนวยการ(บริหาร)องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก.จัดงานมหกรรมจำหน่ายข้าวสารราคาถูก เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายหวังดึงดูดผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวสารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการซื้อข้าวสารอย่างต่อเนื่อง การจัดงานขายข้าวสารราคาถูกขึ้นเป็นไปตามนโยบายของ อ.ต.ก.โดยให้นำข้าวสารที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีสะอาดถูกหลักอนามัยได้สารอาหารครบถ้วน

          สำหรับข้าวสารที่นำมาจำหน่ายมีด้วยกัน 2ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา บรรจุถุง 5กิโลกรัม ราคาถุงละ 170บาท ข้าวขาวเสาไห้บรรจุถุง 5กิโลกรัม ราคาถุงละ 78บาท ทั้งหมดจำนวน 10,000 ถุง คาดหวังว่าจะสามารถขายได้หมด 100%เพราะข้าวสารนั้นเป็นสินค้าจำเป็นที่ทุกคนต้องบริโภค ซึ่งข้าวทั้ง 2ชนิด เป็นที่ นิยมของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ หากผู้บริโภคสนใจสามารถซื้อหาได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ.

 

 

ที่มา : เดลินิวส์