รัสเซียอาจจะระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจาก EU

                รัสเซียอาจจะระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากลิทัวเนีย เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันใน

                 ลิทัวเนียซึ่งระบาดบริเวณชายแดนที่ติดกับรัสเซีย ทั้งนี้รัสเซียเตรียมเข้าหารือกับคาซัคสถานและเบลารุสในสัปดาห์หน้าเนื่องจากทั้ง 3 ประเทศเป็นประเทศในกลุ่มคู่ค้าของ EU เพื่อหาทางออกที่ดีสุดในการค้าระหว่างกัน โดยการหารือในครั้งนี้อาจจะส่งผลให้มีการจำกัดการนำเข้า จากเดิมที่เบลารุสทำการระงับการนำเข้าเนื้อสุกรไปก่อนหน้านี้แล้ว

 

ที่มา : Pig progress (31/01/57)