ญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากโคลัมเบีย

                โคลัมเบียสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปยังญี่ปุ่นได้แล้ว ทั้งนี้สถาบัน  National Institute of Food and Drug Monitoring (INVIMA) ใช้เวลา 6 ปี ในการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของโคลัมเบีย ซึ่งรวมถึงการกระบวนตรวจสอบและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้การส่งออกไก่ไปยังญี่ปุ่นในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการเฝ้าระวังของประเทศโดยหน่วยงานของ INVIMA
 

ที่มา : The Meat site (28/11/56)