EU แก้ไขข้อกำหนดฉลากสินค้าอาหารที่ปราศจากกลูเตน

                สหภาพยุโรปประกาศ แก้ไขข้อกำหนดของ Regulation (EU) No. 1169/2011 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลบนฉลากแก่ผู้บริโภคหากสินค้าอาหารนั้นปราศจากกลูเตนหรือมีกลูเตนอยู่ในปริมาณที่ต่ำมาก เพื่อให้ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้กลูเตน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความสับสนในการเลือกบริโภค
 
               ข้อความส่วนที่แก้ไขใน Regulation (EU) No. 1169/2011 คือให้เพิ่มข้อ d) ใน Sub-paragraph 3 ของ Article 36 (3) ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลโดยสมัครใจแก่ผู้บริโภค


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:306:0007:0007:EN:PDF
 
 
ที่มา : สปษ.บรัสเซลส์/มกอช. (27/11/56)