ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดวิธีการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในสุกร และสัตว์เคี้ยวเอื้อง

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดวิธีการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในสุกร และสัตว์เคี้ยวเอื้อง  รายละเอียดเพิ่มเติม