ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2557

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2557    รายละเอียดเพิ่มเติม