มกอช. มอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ให้กับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

               

 

 
 
 
 
 
                เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในการมอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้แก่บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคาร1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ