ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การควบคุมมาตรฐาน

                 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การควบคุมมาตรฐาน [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
ที่มา : มกอช.