บรูไนสั่งซื้อข้าวหอมมะลิกัมพูชา

                เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 รัฐบาลบรูไนร่วมกับประธานสมาพันธ์สมาคมผู้สีข้าวกัมพูชา และบริษัทส่งออกข้าวมีการลงนามข้อตกลงสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจำนวน 3,000 ตัน เป็นระยะเวลา 1 ปี จากกัมพูชา ซึ่งนับเป็นข้อตกลงซื้อขายข้าวครั้งแรกระหว่างสอง

                อนึ่งกัมพูชาผลิตข้าวได้ 9.31 ล้านตันในปี 2556 และเหลือสำหรับส่งออก ราว 3 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่ขายให้กับประเทศในยุโรป สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ในปี 2555 กัมพูชาส่งออกข้าวได้ 187,115 ตัน ทำรายได้ให้กับประเทศถึง 132 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และทางการกัมพูชาได้ตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตัน ภายในปี 2558

 

ที่มา : The Brunei Times(9 ก.ค.56)