ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

                สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
Link เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียน : http://researchexpo.nrct.go.th