ขอเชิญเข้าร่วมประกวดทำหนังสือเล่มเล็กใน 3 หัวข้อ (ระดับประถม-มัธยมศีกษา) ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอเชิญชวนน้องๆ "เด็กยุคใหม่หัวใจ Q" ในระดับประถม-มัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวดทำหนังสือเล่มเล็กใน 3 หัวข้อ

                ระดับ ป.1-6   ประกวดในหัวข้อ  "เด็กยุคใหม่ฉลาดกิน ฉลาดซื้อ"
                ระดับ ม.1-3   ประกวดในหัวข้อ  "บริโภคอย่างไรปลอดภัยในชีวิต"
                ระดับ ม.4-6   ประกวดในหัวข้อ  "รักชีวิตคิดถึง Q"
 
                ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณจาก "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท ราลวัลชมเชย 4 รางวัล (รางวัลละ 5,000 บาท)
 
               ดาวน์โหลดเอกสาร
 
               - ใบสมัคร
               - รายละเอียดโครงการ
 
               ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมาย Q

               
-   เว็บไซต์เกี่ยวกับ " เครื่องหมาย Q "
               
                -   ภาพยนต์ เรื่อง " Q แมน...เกษตรกรไทย หัวใจหล่อมาก "   
                   
[ ตอนที่ 1]   [ ตอนที่ 2 ]   [ ตอนที่ 3 ]
 
  
 
 
ที่มา : มกอช.