ภาพกิจกรรม งานนิทรรศการงาน HOFEX 2013 at The Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong เมื่อวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556

                สำนักส่งเสริม(สสม.) ออกจัดงานนิทรรศการงาน HOFEX 2013 at The Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong เมื่อวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556