โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556

                สำนักกำหนดมาตรฐานกำหนดจัด โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556  ณ โรงแรม เบลมอนท์ วิลเลจ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

               1. รายละเอียดเพิ่มเติม
               2. กำหนดการจัดสัมมนา