ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม