งานแถลงข่าวการเปิดตัวหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอาหาร" สร้างบุคคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทยรับ AEC

                งานแถลงข่าวการเปิดตัวหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอาหาร" สร้างบุคคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทยรับ AEC เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ชั้น 2 วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนวิภาวดีรังสิต)

 
 

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ (ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)