พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาการตามสอบที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาการตามสอบที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง โดย มีนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 212 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ