สหรัฐฯ ผลิตสารต้านพิษที่สามารถเข้าจับหลายเป้าหมายสำเร็จ

               นักวิจัยสหรัฐฯ ค้นพบวิธีการสร้างสารต้านพิษ (antitoxin) ที่มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้น โดยนอกจากจะทำให้สารพิษจากเชื้อโรคเช่น Clostridium botulinum (สาเหตุโรคโบทูลิสม์) หรือ E. coli ที่ผลิต Shiga toxin เช่น Strain O157:H7 เสื่อมสภาพแล้ว ยังมีคุณสมบัติช่วยกำจัดสารพิษดังกล่าวออกจากร่างกายอีกด้วย
 
                การผลิตสารต้านพิษดังกล่าวทำได้ด้วยวิธีผลิตแอนติบอดีที่ออกแบบให้เข้าจับโมเลกุลสารพิษในหลายตำแหน่ง อีกทั้งยังสามารถจับได้หลายชนิดโดยใช้แอนติบอดีเดี่ยวในลักษณะเช่นเดียวกับโครงสร้างสายร้อยลูกปัด (bead on a string) ที่สำคัญคือสามารถผลิตได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ รวมทั้งคงทนต่อการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน
 
 
ที่มา : FoodSafetyNEWS (21มิ.ย.55)