นักวิจัยรัสเซียชี้ GM-feed อาจกระทบระบบสืบพันธุ์สัตว์

                ผลการวิจัยของรัสเซียพบว่าสัตว์ที่กินอาหารผสมถั่วเหลืองป่นที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GM) มีการเจริญเติบโตและพัฒนาระบบอวัยวะช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้อัตราส่วนเกิดลูกตัวเมียเพิ่มขึ้น และยังลดจำนวนลูกต่อครอก ไปจนถึงผลระยะยาวต่อการอุ้มท้องลูกครอกถัดไปถั่วเหลืองป่นที่ใช้ในการวิจัย ปัจจุบันมีการอนุญาตให้ปลูกในรัสเซีย ทั้งยังมีการใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ รัสเซียกำลังพิจารณากฎหมายใหม่ "On Veterinary" ซึ่งมีการเสนอให้บรรจุการห้ามปลูกพืช GM รวมทั้งห้ามใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ในกฎหมายดังกล่าวด้วย

 
 
ที่มา : AllAboutFeed (20มิ.ย.55)