ดาร์กช็อกโกแลต-ยาหรืออาหาร สู่ประเด็นการแก้กฎหมายติดฉลากของออสเตรเลีย

                งานวิจัยเรื่องดาร์กช็อกโกแลตของมหาวิทยาลัยโมนาร์ช ซึ่งชี้ผลว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพในการบริโภค อาจส่งผลต่อการแก้กฎหมายการติดฉลากของออสเตรเลีย โดยเฉพาะประเด็นการอ้างทางสุขภาพ เนื่องจากช็อกโกแลตมีส่วนประกอบหลักเป็นไขมันอิ่มตัว แต่ด้วยสรรพคุณดังกล่าว อาจต้องพิจารณาให้การระบุคุณค่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่น กลุ่มโพลีฟีนอล เพิ่มเติม เพื่อใช้อ้างทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสมมาตรฐาน 1.2.8 ของหน่วยงานมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (FSANZ) มีการระบุประเภทไขมันไม่อิ่มตัว แยกออกจากไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ (ไขมันไม่อิ่มตัวที่ผ่านกระบวนการเติมให้เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยวิธีทางเคมี) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไขมันทรานส์ควรจะแยกประเภทออกจากไขมันอิ่มตัวเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้บริโภค ผลการวิจัยชี้ว่าไขมันทรานส์มีคุณค่าทางอาหารต่ำ และยังเต็มไปด้วยไขมันประเภท LDL ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าไขมันอิ่มตัว

           ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=10439
 
 
 
ที่มา : AusFoodNEWS (19มิ.ย.)